Faalangst voor Kinderen en Volwassen - Enkhuizen | Alkmaar | Hoorn
Home Faalangst Kinderen Volwassenen (Rij) Examenvrees Wie ben ik Contact
Wat is faalangst?

Angst is voornamelijk een chemisch proces dat zich in de hersenen afspeelt. Er bestaan geen angsten in soorten: alle angst is hetzelfde: angst voor de dokter, angst voor pesterijen of angst voor een examen. Angst is een kwestie van hormonen.


Faalangst is angst voor bepaalde taken dat men dikwijls zelf oproept door verkeerde dingen te denken zoals: ‘ik kan het vast niet’, ‘ik red het niet’, ‘ik ben daar erg slecht in...’

Faalangst lijkt vooral op te treden als men iets moet doen voor een ander, die met zijn of haar normen kijkt, luistert, beoordeelt en veroordeelt. Kinderen hebben niet alleen de angst dat iets gaat mislukken maar ze zijn ook vaak bang wat er daarna gaat komen, zoals negatieve opmerkingen, belachelijk gemaakt te worden of straf te krijgen. Hoe groter de straf die men voorziet, des te groter vaak de faalangst. Die negatieve verwachtingen hangen nauw samen met voorgaande ervaringen.

Hoe vaker men negatieve kritiek te horen heeft gekregen, des te groter de negatieve verwachtingen en des te groter de faalangst.


Faalangst komt vooral tot uiting bij kinderen vanaf een jaar of tien en er is een piek te zien rond het twaalfde en dertiende levensjaar.

In die leeftijd heeft ongeveer één op de tien kinderen last van faalangst .


Bij kinderen komt deze angst voor in de vorm van dichtklappen tijdens een proefwerk, tentamen, examen of als ze iets niet begrijpen. Omdat ze vaak ook sociale faalangst hebben durven zij, uit angst om te worden uitgelachen of voor dom te worden aangezien geen vinger in de klas op te steken of ze durven geen vraag te stellen. Zo ontstaan er hiaten in hun kennis wat hun gedachte weer versterkt door te denken dat ze echt dom zijn en toch niets kunnen. Veel van deze kinderen presteren onder hun niveau.


Sociale faalangst speelt onder kinderen een grote rol, vooral in de klas. Bekend is angst voor een spreekbeurt of meedoen met een kringgesprek, wanneer een groep leerlingen of volwassenen naar de spreker kijkt. De kinderen zijn bang om te worden uitgelachen of te gaan stotteren. Dit negatieve gedrag beïnvloedt uiteindelijk ook de schoolresultaten.


Er zijn verschillende soorten van faalangst.


Angst voor kritiek


Mensen met faalangst durven vaak geen kritiek te uiten, ze sloven zich vaak enorm uit om aardig gevonden te worden, komen niet voor zichzelf op en ze kunnen zelfs overspannen raken doordat ze teveel van zichzelf eisen; of ze houden zich zeer rustig en laten zich door de ander overheersen, zij zijn sub-assertief.

Dit alles geeft ze dagelijks stress, immers overal zijn mensen, op school, in het gezin en zelfs als je boodschappen moet doen, heb je contact met de bakker, slager of caissière. Als men niet zichzelf kan of mag zijn dan is het niet uitgesloten dat men er letterlijk ziek van kan worden.


Kinderen krijgen vaak al buikpijn als ze naar school moeten als de dag is aangebroken dat ze een spreekbeurt voor de klas moeten houden. Deze pijn is geen aanstellerij, zij voelen deze pijn echt. Juist op school zijn ze bang voor de negatieve kritiek van hun leerkrachten of klasgenoten.

IK

mag er ook zijn!


FAALANGST?

LEER ERMEE OM TE GAAN!

Soorten faalangst

Ontstaan

Kenmerken

Voortgezet onderwijs

Hoogbegaafd

Faalangsttraining